Fortrolighedspolitik

1. Introduktion

SIA “VMS Timber”, LV45403035414 (i det følgende benævnt "kontrollant") på webstedet https://www.vmshouses.com (herefter benævnt "hjemmesiden") behandler personoplysninger indhentet fra den registrerede - webstedsbrugeren (herefter benævnt "brugeren"). Den dataansvarlige bekymrer sig om brugerens privatliv og beskyttelsen af personoplysninger, idet den respekterer brugerens rettigheder vedrørende lovligheden af behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende love – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data (herefter benævnt "forordningen") og anden gældende lovgivning inden for privatliv og databehandling. I denne visning har den dataansvarlige udviklet denne privatlivspolitik for at give brugeren de oplysninger, der er angivet i

Regulering. Privatlivspolitikken gælder for behandling af data uanset i hvilken form og/eller medie brugeren afgiver personoplysninger (på hjemmesiden, i papirformat, personligt eller via telefon). Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid.

Det er hjemmesidens besøgendes ansvar selvstændigt at kontrollere indholdet af hjemmesiden for at gøre sig bekendt med ændringerne i vilkårene.

2. Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger.

Controller: SIA “VMS Timber”

Registreringsnummer: LV45403035414

Controllers adresse: “Zāģeri”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870, Latvija

Internet side:: https://www.vmshouses.com/

E-mail: [email protected]

Telefonnummer: +371 25411162


3. Formål med behandling af personoplysninger og retsgrundlag for behandling.

Hvis brugeren leverer deres personlige data til den dataansvarlige via telefon, ved hjælp af hjemmesidens kontaktformularer, e-mail eller på anden måde, gemmer og bruger vi disse oplysninger til at opfylde eller indgå den relevante serviceaftale, herunder kundeidentifikation; kontraktudarbejdelse og indgåelse; levering af tjenesteydelser (udførelse af kontraktlige forpligtelser); kunde service; håndtering og behandling af indsigelser; øge kundeloyaliteten; betalings- og afregningsadministration; inddrivelse og inddrivelse af gæld; sørge for planlægning og registrering. Vi behandler også disse data for at give oplysninger til statslige administrative myndigheder og operationelle enheder i de tilfælde og i det omfang, der er specificeret i eksterne reguleringsakter. Retsgrundlaget for databehandling er indgåelse og opfyldelse af en kontrakt, overholdelse af lovgivningsmæssige handlinger, med samtykke fra kunden – den registrerede, og vores legitime interesser (f.eks. verifikation af kundens identitet før indgåelse af en kontrakt, sikring af opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, analysere brugen af hjemmesiden, sikre effektiviteten af tjenesteydelsen mv.).


4. Kategorier af personlige data.

Ckategorier af personlige data omfatter navn, efternavn, personligt identifikationsnummer, e-mail eller postadresse, IP-adresse, telefonnummer, indholdet af beskeder eller breve osv.


5. Kategorier af modtagere af personlige data.

Data videregives til de medarbejdere hos den dataansvarlige, som har brug for dem for at udføre deres direkte opgaver for at opfylde eller indgå den relevante serviceaftale. Når vi indhenter og bruger personlige data, bruger vi delvist tjenester fra eksterne tjenesteudbydere, som nøje følger vores instruktioner i overensstemmelse med den kontrakt, vi konstant kontrollerer.


6. Kategorier af registrerede.

Kategorier af registrerede omfatter eksisterende, tidligere og potentielle kunder hos den dataansvarlige og andre personer, der udtrykker ønske om at kontakte den dataansvarlige.


7. Overførsel af data uden for Letland.

De modtagne data er ikke planlagt til at blive overført uden for Letland, Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Men i betragtning af, at hjemmesiden er forbundet med Google og Facebook-tjenester, kan den dataansvarlige ikke garantere, at disse virksomheder ikke overfører data uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


8. Dataopbevaringsperiode.

Vi behandler og opbevarer brugerens personlige data, så længe der er en juridisk forpligtelse for en af parterne til at opbevare dataene. Efter at de førnævnte omstændigheder ophører med at eksistere, og medmindre andet er angivet i retningslinjerne for databeskyttelse, sletter vi data inden for tre måneder fra den dato, hvor den oprindelige årsag til datalagring ikke længere er gyldig, undtagen i de tilfælde, hvor vores juridiske forpligtelse er at fortsætte med at opbevare disse data (f.eks. til regnskaber eller retssager).


9. Registrerede får adgang til personlige data.

Den registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger inden for en måned fra datoen for den respektive anmodning. Brugeren kan indsende en anmodning om udøvelse af deres rettigheder skriftligt personligt på den dataansvarliges juridiske adresse (ved at fremvise et identifikationsdokument), via post eller via e-mail med en sikker elektronisk signatur. Efter at have modtaget brugerens anmodning om at udøve deres rettigheder, verificerer den dataansvarlige brugerens identitet, evaluerer anmodningen og opfylder den i overensstemmelse med de relevante regler. Brugeren har ret til at modtage de oplysninger, der er fastsat i reglerne om behandlingen af deres data, retten til at anmode om indsigt i deres personoplysninger, samt ret til at anmode den dataansvarlige om at supplere, rette eller slette dataene, begrænse behandling, eller gør indsigelse mod behandling, i det omfang disse rettigheder ikke er i modstrid med formålet med databehandling (f.eks. kontraktindgåelse af opfyldelse). Den registrerede har ikke ret til at modtage oplysninger, hvis videregivelse af sådanne oplysninger er forbudt ved lov på områderne national sikkerhed, forsvar, offentlig sikkerhed, strafferet eller for at beskytte statens økonomiske interesser i skattesager eller for at føre tilsyn med finansiel markedsdeltagere og foretage makroøkonomiske analyser.

10. Cookiebehandling.

Hjemmesiden indsamler data om besøgende på webstedet, hvilket giver webstedsejeren mulighed for at vurdere webstedets anvendelighed, og hvordan det kan forbedres. Den dataansvarlige forbedrer konstant hjemmesiden for at forbedre dens brugervenlighed, hvorfor den dataansvarlige skal vide, hvilke oplysninger der er vigtige for de besøgende på hjemmesiden, hvor ofte de besøger hjemmesiden, hvilke enheder og browsere de bruger, hvor de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de foretrækker at læse. Den dataansvarlige bruger Google Analytics-systemet, som giver dataansvarlig mulighed for at analysere, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. De grundlæggende principper for, hvordan Google Analytics fungerer, kan findes på Googles websted på https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=da&ref_topic=6157800#zippy=%2Cin-this- article. Den dataansvarlige bruger de indsamlede data til deres legitime interesser i at forbedre forståelsen af websitebesøgendes behov og forbedre tilgængeligheden af den dataansvarliges offentliggjorte oplysninger. Besøgende kan til enhver tid fravælge dataindsamling fra Google Analytics, som beskrevet her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Serveren, der er vært for webstedet, kan registrere anmodninger fra besøgende (den anvendte enhed, browser, IP-adresse, adgangsdato og klokkeslæt). De data, der er nævnt i dette afsnit, bruges til tekniske formål, for at sikre en korrekt funktion og sikkerhed på webstedet og til at undersøge potentielle sikkerhedshændelser. Det juridiske grundlag for at indsamle disse data er den registeransvarliges legitime interesse i at sikre hjemmesidens tekniske tilgængelighed og integritet.

Cookies er små filer, som browseren gemmer på den besøgendes computer, hver gang den besøgende tilgår webstedet, i henhold til indstillingen af den besøgendes browser. Visse cookies bruges til at udvælge og give de besøgende relevant information og annoncer til den besøgende baseret på det indhold, den besøgende tidligere har set, og derved gøre brugen af hjemmesiden enkel, bekvem og individuelt tilpasset de besøgende. Yderligere information om cookies, samt deres sletning og håndtering, kan fås på hjemmesiden https://www.aboutcookies.org/.

Hjemmesiden bruger cookies til at indsamle brugernes IP-adresser og browsing-oplysninger og giver webstedet mulighed for at huske den besøgendes præferencer. Cookies giver den dataansvarlige mulighed for at overvåge strømmen af data på hjemmesiden og brugerens interaktion med hjemmesiden. Den registeransvarlige bruger disse data til at analysere besøgendes adfærd og forbedre hjemmesiden. Retsgrundlaget for at bruge cookies er den dataansvarliges legitime interesse i at sikre hjemmesidens funktionalitet, tilgængelighed og integritet.

Besøgende kan kontrollere og/eller slette cookies i henhold til deres præferencer. Mere information om denne proces er tilgængelig her: https://www.aboutcookies.org/. Besøgende kan slette alle cookies, der er gemt på deres computere.

Besøgende kan fravælge cookies via browsermenuen eller på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. For at foretage de nødvendige indstillinger skal besøgende sætte sig ind i vilkårene for deres webbrowser. I tilfælde af blokering af cookies skal besøgende manuelt justere indstillingerne, hver gang de besøger hjemmesiden, og der er en mulighed for, at nogle tjenester og funktioner ikke fungerer.

Adgang til statistiske data om besøgende på webstedet er kun tilgængelig for medarbejdere hos den dataansvarlige, som er ansvarlige for at analysere sådanne data. Medmindre andet er angivet, gemmes cookies, indtil handlingen, som de blev indsamlet til, er fuldført, og derefter slettes de.

I tilfælde af at hjemmesiden tilbyder et forum eller en kommentarmulighed, gemmer hjemmesiden IP-adressen og data, som den besøgende har oplyst i sådanne tilfælde. Cookies, der indeholder disse data, kan gemmes for din bekvemmelighed (for at undgå at omskrive dem) i op til et år.


11. Tredjeparts websteder.

Vi kan samarbejde med tredjeparter, der er autoriseret til at placere tredjepartscookies på vores websteder eller vores tjenester, applikationer og værktøjer med dit samtykke. Disse tjenesteudbydere giver os mulighed for at give dig en bedre, hurtigere og sikrere brugsoplevelse af webstedet. Bemærk, at tredjepartscookies er underlagt tredjepartens privatlivspolitik, og derfor påtager vi os intet ansvar for disse fortrolighedspolitikker.

Hjemmesiden har implementeret "Facebook pixel" værktøjet. Formålet med at bruge dette værktøj er at tilpasse indhold og annoncer til Facebook-brugere. For at lære mere om Facebooks privatlivspolitik, klik her: https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan også ændre annonceringsindstillingerne i din Facebook-profil.


12. Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Den registrerede har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden (datastat Inspektoratet). Datastatstilsynet accepterer dokumenter med post og e-mail (dokumenter underskrevet med en sikker elektronisk signatur), og de kan også efterlades i postkassen på 1. sal i Elijas Street 17, Riga, LV-1050. Datastatstilsynet accepterer elektroniske forsendelser modtaget på e-mailadressen [email protected].


13. Gyldigheden af fortrolighedspolitikken.

Vi forbeholder os retten til lejlighedsvis at ændre og supplere indholdet af denne privatlivspolitik for at tydeliggøre beskrivelsen af, hvordan vi behandler dine data. I lyset af dette opfordrer vi dig til regelmæssigt at gennemgå denne privatlivspolitik for at holde dig informeret om behandlingen af dine personoplysninger på hjemmesiden.